Besedila, ki so objavljena na Portal100.si in njenih podstraneh so last avtorja in so v skladu s pravom tudi avtorsko zaščitena. Avtorsko so zaščitene tudi slike in videi ter druga grafična gradiva, ki imajo vodni žig z napisom Portal100.si oz. je kot vir navedena spletna stran Portal100.si.

Besedila, slike in videi, ki imajo posebej naveden vir na koncu članka ali pod gradivom v obliki »vir: «, »( )«, »Avtor: « ali »Več na: « in zato, za to gradivo veljajo pravila njihovih avtorjev in se v skladu s pravom njihovim avtorjem priznava polno avtorstvo gradiva. Slike in videi ter drugo grafično gradivo, ki ne ustreza nobenemu od zgornjih opisov pa je v prosti licenci ali pa primarni avtor oz. vir ni znan.

Našo vsebino je dovoljeno kopirati naprej in jo objaviti na drugi spletni strani pod pogojem, da kot vir navedete Portal100.si.

Za komentarje, ki jih objavljajo uporabniki pod članki na naših socialnih omrežjih mi ne prevzemamo nobene odgovornosti – za to so odgovorni uporabniki sami. Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za objavo članka, katerega je za spletno stran pripravila tretja oseba – za morebitne posledice je odgovorna tretja oseba sama in je strinjanje s tem potrdila v pisni obliki (šteje se že email sporočilo).

***Pridružujemo si pravico spremeniti katerikoli člen pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila. Zadnja sprememba 23.04.2021