Z današnjim dnem je T-2 iz vseh programskih shem umaknil programe Planet TV, Planet TV 2 in Planet Eva.

Planet TV

Razlog za umik je neuspešen dogovor o nadaljnji distribuciji programov, so sporočili iz T-2. V obvestilu so zapisali takole:

“V družbi T-2 smo ves čas verjeli v pravočasno sklenitev nove pogodbe, vendar je skušal Planet TV s svojim zahtevkom pomembno dvigniti cene in pogoje sodelovanja spremeniti do mere, ki je v družbi T-2 ne moremo sprejeti.
Pri pogajanjih z medijsko hišo Planet TV in njenimi madžarskimi lastniki smo si v družbi T-2 kljub njihovim drugačnim izhodiščnim zahtevam prizadevali za uveljavitev realnih cen za retransmisijo njihovih programov. V družbi T-2 sicer podpiramo njihove prihodnje razvojne in poslovne načrte, ki izražajo ambicije po večji gledanosti programov, vendar v razumnih in objektivno dogovorjenih okvirih ob realnih zmožnostih trga. Posledični izklop programov Planet TV tako izkazuje naše trdno stališče, da kot operater ne moremo pristajati na tovrstne pritiske izdajateljev televizijskih programov. V primeru sprejetja novih pogojev bi morali v družbi T-2 občutno dvigniti tudi cene mesečnih naročnin televizije v naših obstoječih paketih, kar pa nikakor ni v skladu s pričakovanji naših uporabnikov. V družbi T-2 verjamemo, da bomo v nadaljevanju pogajanj s Planet TV uspeli doseči dogovor, s katerim bi našim naročnikom tudi v prihodnje omogočili spremljanje njihovih TV programskih vsebin. Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v skladu s prvim odstavkom 192. člena ZEKom-2 pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 064 064 064 ali v naših poslovalnicah.”

Deli članek