Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje bo z 31. decembrom 2023 ukinjeno, saj se s 1. januarjem 2024 uvaja obvezni zdravstveni prispevek.

ZZZS

Zavarovalne police za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje bodo samodejno prenehale veljati 31. decembra 2023, zavarovancem pa ni treba storiti ničesar. Prehod na obvezni zdravstveni prispevek bo izveden samodejno. Zadnja premija za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki jo je treba plačati je za mesec december 2023 in je bila iz strani vseh treh zavarovalnic (Vzajemna, Triglav in Generali) že poslana zavarovancem.

Kakšna bo višina obveznega zdravstvenega prispevka?

Za obdobje od vključno meseca januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša obvezni zdravstveni prispevek 35 EUR mesečno. Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Višino obveznega zdravstvenega prispevka določi minister, pristojen za zdravje, najkasneje v februarju, in njegovo višino objavi v Uradnem listu RS. Prva uskladitev obveznega zdravstvenega prispevka bo za marec 2025, na podlagi rasti povprečne plače v letu 2024.

Obveznega zdravstvenega prispevka ni mogoče odpisati, odložiti ali plačati po obrokih. Zavarovane osebe so zavezane plačati prispevek, kot je določeno v zakonu, pri čemer prenos obveznosti plačila obveznega zdravstvenega prispevka na drugo fizično ali pravno osebo ni mogoč.

Deli članek