Potniki na mestnih in medkrajevnih linijah ljubljanskega potniškega prometa lahko od 29. novembra 2023 naprej potovanja z avtobusi plačujejo tudi na nov sodoben način – s plačilnimi karticami.

Plačevanje avtobusa

Nova tehnološka rešitev, s katero se je različnim načinom plačevanja potovanj pridružilo še kartično plačevanje, je dobrodošla novost, ki bo predvsem občasnim uporabnikom, dnevnim migrantom in turistom olajšala potovanja z avtobusi. Tehnološka rešitev je nastala v sodelovanju Mestne občine Ljubljana, Ljubljanskega potniškega prometa, Margenta, Nove Ljubljanske banke, Bankarta, Vise in Mastercarda.

Ljubljana kot mesto, ki je bilo aprila lani izbrano v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih evropskih mest in v skladu s celostno prometno strategijo, aktivno gradi svojo vizijo urbane prihodnosti, ki bo s številnimi aktivnostmi in projekti do leta 2030 dosegla razogljičenje družbe. Pomembno področje razogljičenja prinašajo izzivi na področju prometa in potovalnih navad, kjer spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti in izboljšave ter spremembe na področju javnega potniškega prometa igrajo odločilno vlogo. Uvedba novega načina plačevanja potovanj v javni potniški promet temelji na trajnosti in še lažji dostopnosti. Nova digitalna rešitev skupaj z dobro uveljavljeno mestno kartico Urbana in ostalimi načini plačevanja širi možnosti uporabe potniškega prometa ter še povečuje njegovo dostopnost. Možnost plačevanja s plačilnimi karticami predstavlja novost v slovenskem javnem potniškem prometu, rednim in občasnim uporabnikom Ljubljanskega potniškega prometa pa omogoča enostavno rešitev na dosegu roke – preprosto plačevanje s plačilno kartico, mobilno denarnico ali drugo nosljivo napravo. Pri plačevanju potovanj s plačilnimi karticami brezplačno prestopanje v roku 90-minut ni mogoče.

Deli članek