Na veliki petek, ki bo 7. aprila 2023, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa, saj evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval.

Izvajanje plačilnih storitev
(Foto: FURS)

Na Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) zatoopozarjajo,da je potrebno vse obveznosti, ki zapadejo na dan 7. aprila 2023 poravnati že 1 dan prej. To pomeni, da je obveznost do Finančne uprave poravnana, če je plačana 6. aprila 2023. Enako velja za vsa ostala plačila.

Izjema so plačila v notranjem prometu

Plačila, ki se bodo izvajala med transakcijskimi računi istih bank, bodo delovala nemoteno. Enako velja tudi za plačila izvedena preko Flika.

Deli članek