Člani Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so na seji, ki je bila 27. februarja 2023 sprejeli sklepa, po katerih se bodo dodatek za pomoč in postrežbo in invalidnine za telesno okvaro uskladili od 1. marca 2023.

Bela palica
(Slika je simbolična)

Dodatek za pomoč in postrežbo se od 1. marca 2023 uskladi za 10,3%

Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter za slepe osebe in nepokretne osebe iz 100. člena ZPIZ-2 od 1. marca 2023 dalje znaša 347,11 evra, dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidne osebe od 1. marca 2023 dalje znaša 173,56 evra in dodatek za pomoč in postrežbo uživalca pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege, od 1. marca 2023 dalje znaša 497,75 evra.

Uskladitev dodatka za pomoč in postrežbo se bo izvedlo pri izplačilu dodatka za pomoč in postrežbo za mesec marec 2023.

Poleg dodatka za pomoč in postrežbo so na seji zavoda sprejeli sklep, po katerem se uskladijo invalidnine za telesno okvaro, prav tako za 10,3%. Zneski prejemkov za vrsto telesne okvare pa so sledeči:

Telesna okvaraZnesek invalidnine (v EUR), če je telesna okvara posledica:
StopnjaOdstotekpoškodbe pri delu ali poklicne boleznibolezni ali poškodbe izven dela
1.100            118,2282,75
2.90            108,3775,84
3.8098,5168,95
4.7088,6562,07
5.6078,8155,17
6.5068,9548,27
7.4059,1141,36
8.3049,2734,48

Deli članek