Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos) je na svoji spletni strani pripravila novo vstopno točko, kjer lahko invalidne osebe najdejo informacije iz različnih področij.

Bela palica
(Slika je simbolična)

Vsebinsko so na spletni strani zajeta tri področja, in sicer:
-Kaj mora biti v medijskih vsebinah prilagojeno invalidnim osebam?
-Kako morajo svojo ponudbo invalidnim osebam prilagoditi operaterji?
-Kaj mora biti za invalidne osebe zagotovljeno v železniškem prometu?
Vse te informacije lahko zdaj invalidne osebe najdejo zbrane na enem mestu. Prav tako so na voljo informacije, kam se lahko posameznik invalid obrne za pomoč in kaj storiti, če te pravice niso zagotovljene.

Invalidne osebe morajo imeti možnosti za enakovredno vključevanje v življenjsko okolje in enakovreden dostop do informacij. Zato so na področju medijskih storitev ukrepi namenjeni zlasti osebam z okvaro vida ali sluha, da lahko spremljajo avdiovizualne medijske storitve na njim prilagojen način. Po zadnji spremembi Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah je agencija zadolžena za vzpostavitev spletne točke za prijavo pritožb glede dostopnosti avdiovizualnih medijskih storitev. Tako lahko invalidne osebe v primeru neizpolnjevanja obveznosti izdajateljev programov vložijo pritožbo na agencijo. Več o tem na tej povezavi.

Operaterji elektronskih komunikacij morajo med drugim invalidnim osebam zagotavljati možnost klica v sili, z uporabo znakovnih jezikov in drugih oblik negovorjenih jezikov ali vsaj s prenosom besedila prek mobilnega telefona. Več o tem na tej povezavi.

V železniškem prometu morajo prevozniki invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo zagotoviti dostop do postaj, ploščadi, voznih sredstev in drugih prostorov. Več o tem na tej povezavi.

V primeru, da posameznik invalid potrebuje pomoč ali želi prijaviti kršitev, so navodila objavljena na posamezni podstrani. Slednje lahko stori s poslanim pismom po pošti, preko e-pošte ali po telefonu.

Deli članek