V kolikor še niste izkoristili turističnih bonov 2020 in bonov21, imate še 1 teden časa, da jih izkoristite. Boni so veljavni do 30. junija 2022, saj jim vlada tokrat ni podaljšala veljavnosti.

Bon21
(Slika je simbolična)

Turistične bone 2020 je mogoče izkoristiti za prenočišče oz. prenočišče in zajtrk. Polnoletne osebe so prejele bon v vrednosti 200 €, mladoletne osebe pa 50 €.

Boni21 pa imajo veliko večji nabor storitev, kjer jih je mogoče koristiti – zajeta so področja turizma, gostinstva, športa in kulture. Polnoletne osebe so prejele 100 €, mladoletne osebe pa 50 €.

Prenos turističnih bonov 2020 in bonov21 je mogoč med bližnjimi družinskimi člani v ravni vrsti do drugega kolena (torej stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Upravičenci so do 19. junija 2022 unovčili turistične bone 2020 v vrednosti 287,19 milijona €, kar je 80,4% celotne vrednosti (ostalo je še približno 69 milijona € neizkoriščenih turističnih bonov 2020).

Bonov21 pa je bilo do 19. junija 2022 unovčenih v vrednosti 146,45 milijona €, kar predstavlja 78,4% deleža (skupno je na voljo še za približno 40 milijona € Bonov21).

Deli članek