Člani Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so v sredini februarja sprejeli sklep o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo od 1. marca 2022 naprej.

Bela palica
(Slika je simbolična)

Dodatek za pomoč in postrežbo se od 1. marca 2022 naprej uskladi za 4,9%.

Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter za slepe osebe in nepokretne iz 100. člena ZPIZ-2 bo znašal 314,70 €. Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidne osebe bo znašal 157,35 € in dodatek za pomoč in postrežbo uživalca pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege pa 451,27 €.

Uskladitev dodatka za pomoč in postrežbo se bo izvedlo pri izplačilu dodatka za pomoč in postrežbo za mesec marec 2022.

Višja tudi invalidska pokojnina

Na isti seji so člani zavoda sprejeli sklep za redno uskladitev pokojnin in drugih prejemkov za 4,4%. Tako bo najnižji znesek invalidske pokojnine znašal 409,70 €.

Deli članek