Vlada je Junija 2021 potrdila prvih 40 ukrepov za digitalizacijo, strateški svet za digitalizacijo pa je zdaj temu dodal še 25 novih. Ti zajemajo ukrepe na različnih področjih – javna uprava, poslovno okolje, izobraževanje in zdravstvo.

Volilna skrinjica

Novih 25 ukrepov za digitalizacijo naj bi vlada potrdila na eni izmed prihodnjih sej. Z njimi nameravajo v strateškem svetu do leta 2026 vsem gospodinjstvom omogočiti dostop do širokopasovnega interneta velikih hitrosti in doseči pokritost velike večine prebivalstva in ključnih prometnic z omrežjem 5G pri vseh operaterjih.

Ena izmed večjih novosti pa so referendumi in volitve, saj se bodo le-ti izvajale tudi elektronsko. Trgovci in ponudniki storitev bi morali potrošnikom obvezno nuditi možnost brezgotovinskega plačila.

Novosti se nanašajo tudi na javno upravo. Eden izmed ukrepov predvideva digitaliziranje postopka za pridobitev vozniškega izpita.

Na področju sodstva so predlagani spletni prenosi sodnih obravnav in spletna objava sodb, na področju izobraževanja integrirano digitalno učno okolje s sodobno podanimi učnimi vsebinami, na področju zdravstva pa e-zdravstveni karton pacienta in vzpostavitev enotnega sistema, ki bo omogočal elektronsko predpisovanje, dajanje in usklajevanje zdravil.

Vzpostavitev informacijskih platform

Svet za digitalizacijo predlaga tudi vzpostavitev več informacijskih platform kot npr.: za povezovanje slovenske znanosti, za trajnostno poročanje podjetij ter za upravljanje ponudbe in povpraševanja na področju industrijskih ostankov in odpadkov. Vzpostavili naj bi tudi platformo za plačilo avtorskih pravic, kot npr. za področje glasbe.

Z digitalizacijo države je potrebno poskrbeti tudi za kibernetsko varnost. Zato naj bi v Sloveniji vzpostavili nacionalni varnostno-operativni center, ki bo osrednja točka za učinkovito obvladovanje kibernetskih groženj.

Deli članek