Redne parlamentarne volitve v državni zbor se bodo letos odvile 24. aprila 2022. V primeru, da se ne boste mogli udeležiti rednih volitev na dan in oddati svojega glasu, smo za vas zbrali koristne informacije o možnih alternativah glasovanja.

Volilna skrinjica

Hkrati vas opozarjamo, da je potrebno za drug način glasovanja obvestiti DVK (Državno volilno komisijo) v točno določenem roku.

Poleg glasovanja na rednih volitvah, je posamezniku na voljo tudi glasovanje v tujini, glasovanje izven okraja stalnega prebivališča, glasovanje po pošti v Sloveniji in glasovanje na domu.

Glasovanje v tujini

V kolikor ste začasno v tujini in imate stalno prebivališče v Sloveniji (zdomci) oziroma nimate stalnega prebivališča v Sloveniji (izseljenci), lahko glasujete na diplomatsko-konzularnih predstavništvih ali po pošti iz tujine. V obeh primerih je potrebno DVK obvestiti 30 dni pred rednimi volitvami, torej do 24. marca 2022. Vlogo lahko posameznik odda na portalu eUprava.

Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča

Če se boste na dan rednih volitev nahajali izven okraja stalnega prebivališča,, lahko svoj glas oddate na t.i. volišču Omnia (gre za posebno volišče na sedežu okrajne volilne komisije oz. na upravni enoti). DVK je o izbranem načinu glasovanja potrebno obvestiti vsaj 3 dni pred izvedbo rednih volitev, torej 20. aprila. Vloga je na voljo na portalu eUprava. Na dan glasovanja (24. aprila), se z osebnim dokumentom zglasite na volišču Omnia, ki ste si ga izbrali.

OPOMBA: Izseljenci, ki se boste 24. aprila nahajali v Sloveniji, lahko prav tako glasujete na volišču Omnia. Postopek je enak kot pri glasovanju izven okraja stalnega prebivališča.

Glasovanje po pošti v Sloveniji

Glasovanje po pošti v Sloveniji je na voljo vsem, ki ste v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in za invalide. Če želite glasovati po pošti, morate o tej nameri obvestiti Okrajno volilno komisijo na območju stalnega prebivališča najmanj 10 dni pred izvedbo rednega glasovanja, torej do 13. aprila.

OPOMBA: Invalidom je na voljo stalno glasovanje po pošti (velja za vse vrste volitev ali referendumov). O tej nameri je potrebno obvestiti DVK. Za enkratno glasovanje po pošti, torej na omenjenih volitvah, pa morate obvestiti okrajno volilno komisijo na območju stalnega prebivališča najmanj 10 dni pred izvedbo glasovanja, torej do 13. aprila. Poleg vloge je potrebno priložiti tudi kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

V kolikor vam bo v tem času zaradi okužbe s koronavirusom odrejena izulacija, lahko prav tako glasujete po pošti. Vlogo ter dokazilo o pozitivnem testu (kot dokazilo lahko priložite izvid o pozitivnem testu ali SMS sporočilo z obvestilom o pozitivnem testu) morate vložiti pri okrožni volilni komisiji na območju stalnega prebivališča najmanj 5 dni pred izvedbo glasovanja, torej do 18. aprila.

Glasovanje na domu

Glasovanje na domu je namenjeno vsem tistim, ki se zaradi bolezni ne morete zglasiti na volišču. Tako lahko glasujete pred volilnim odborom na svojem domu. Pri okrajnem volilnem odboru morate oddati vlogo skupaj z ustreznim zdravniškim potrdilom najmanj 3 dni pred rednim glasovanjem, torej do 20. aprila. Vlogo je mogoče oddati tudi na portalu eUprava.

Na voljo bo tudi predčasno glasovanje, ki se bo izvajalo na sedežih Upravnih enot, celoten seznam volišč bo DVK objavil pravočasno. Predčasno glasovanje bo potekalo v torek, 19. aprila, v sredo, 20, aprila in v četrtek, 21. aprila med 7. in 19. uro.

Vsekakor vam svetujemo, da se pred odločitvijo o izbranem načinu glasovanja tudi sami pozanimate pri pristojnem organu (kot npr. DVK), saj lahko v vmesnem času pride do določenih sprememb.

Deli članek