Za vse, ki še niste izkoristili lanskoletnega turističnega bona 2020 imamo dobro novico. Vlada je podaljšala veljavnost turističnih bonov 2020, in sicer do 30.6.2022.

Bon21

Podaljšana pa je tudi veljavnost letošnjih turističnih bonov (BON21), prav tako do 30.6.2022.

Turistične bone 2020 je mogoče izkoristiti za prenočišče oz. prenočišče in zajtrk. Polnoletne osebe so prejele bon v vrednosti 200 €, mladoletne osebe pa 50 €.

Letošnji turistični boni (Bon21) pa imajo veliko večji nabor storitev, kjer jih je mogoče koristiti – zajeta so področja turizma, gostinstva, športa in kulture. Polnoletne osebe so prejele 100 €, mladoletne osebe pa 50 €.

Prenos turističnih bonov 2020 in Bon21 je mogoč med bližnjimi družinskimi člani v ravni vrsti do drugega kolena (torej stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Deli članek