Iz Vzajemne zavarovalnice so sporočili, da bodo svojim strankam za mesec December znižali premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Razlog je epidemija covid-19, saj so zabeležili nižje odhodke zdravstvenih storitev od načrtovanih. Premija bo za mesec December znašala le 13,17 €.

Varuh zdravja

Gre za enkratno znižanje mesečne premije, ki za Vzajemno predstavlja približno 17 milijonov evrov nižje prihodke do konca leta.

V sporočilu za javnost so zapisali:
“Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je zaradi vpliva epidemije covida-19 v letošnjem letu zabeležila nižje odhodke za zdravstvene storitve od načrtovanih, zato se je skladno s svojim poslanstvom odločila, da tudi letos presežna sredstva vrne svojim zavarovancem, in sicer na način plačila nižje premije. Tako bo premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za mesec december znižana za 22,5 evra, kar pomeni, da bo osnovna mesečna premija brez popusta znašala 13,17 evra, s triodstotnim popustom pa 12,10 evra. Praviloma bo poračun izveden pri novembrskem plačilu premije za mesec december, zaradi različne dinamike plačevanja in plačilnih instrumentov pa se lahko zgodi, da bo izveden pozneje, in sicer v decembru oziroma v letu 2022, če zavarovanci plačujejo četrtletno, polletno ali letno premijo.”

Vzajemna je plačilo nižje mesečne premije svojim zavarovancem omogočila že leta 2013 in 2014, tako je to že tretji poračun nižje premije zavarovalnice.

Deli članek