Spodaj posredujemo sporočilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter prošnjo, da podpišete peticijo. Podpiše jo lahko kdorkoli, ki je starejši od 18 let. Slepim in slabovidnim namreč grozi, da bodo po novem zakonu o dolgotrajni oskrbi ostali brez dodatka za pomoč in postrežbo. Druga točka pa se nanaša na osebno asistenco in nepravično zaračunavanje le-te. Več pa spodaj.

Bela palica
(Slika je simbolična)

Spodaj podpisani slepi in slabovidni invalidi, ki se preko devetih medobčinskih društev na območju Republike Slovenije povezujemo v Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, najstarejšo reprezentativno invalidsko organizacijo ter posamezniki in posameznice, ki smo z njimi povezani opozarjamo na:

  1. Predvideno ukinjanje uveljavljene pravice do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z Zakonom o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, kot to predlaga predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi v postopku sprejemanja v Državnem zboru RS (153. člen)
  2. Nepravično višino plačila slepih za 1 uro komunikacijskega dodatka, ki ga terja veljavni Zakon o osebni asistenci (26. člen).

Obrazložitev:
Slepota in slabovidnost sta prepoznani kot ena najhujših oblik invalidnosti, saj preko vida v sodobnem okulocentrističnem svetu sprejemamo več kot 85% dražljajev in informacij iz okolja. Slepi in slabovidni imamo dvojno težavo – gibanje v okolju in dojemanje vizualnih sporočil ter ves čas potrebujemo pomoč tretje osebe in prilagoditve, da bi bilo življenje vsaj deloma primerljivo z ostalimi ljudmi. Dodatek za pomoč in postrežbo deloma omogoča zmanjšanje naših težav. Nepravično in diskriminatorno pa je, da moramo slepi za eno uro pomoči na dan v primeru komunikacijskega dodatka prispevati ravno tako polovico svojega dodatka za pomoč in postrežbo (5 evrov na uro pomoči), kot tisti invalidi, ki imajo pravico do storitev osebne asistence 24 ur na dan (0,26 evra na uro pomoči).

Poudariti pa želimo, da ena ura pomoči dnevno v primeru komunikacijskega dodatka še zdaleč ne pokrije potrebo slepih po pomoči druge osebe, zaradi česar je več kot upravičeno, da so slepi in slabovidni prejemniki dodatka za pomoč in postrežbo.

Zato na matična odbora Državnega zbora RS, ki bosta obravnavala predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi ter predloga sprememb in dopolnitev Zakona o osebni asistenci naslavljamo jasni in nedvoumni zahtevi, da se:

  1. Iz predloga zakona o dolgotrajni oskrbi črta ukinjanje dodatka za pomoč in postrežbo po drugi zakonodaji (2. odstavek 153. člena).
  2. v Zakonu o osebni asistenci uvede pravična višina prispevka uporabnika glede na število koriščenih ur storitev OA – tudi komunikacijskega dodatka, s pričetkom postopka za spremembo 26. člena veljavnega Zakona o osebni asistenci ter združitev s postopkom sprejemanja gradiva pod evidenčno številko EPA 2017 – VIII.

Kako oddati podpis?

Podpis oddate preko spletne strani:
Podpiši peticijo!

S klikom na “Podpiši peticijo” boste preusmerjeni na spletno stran, kjer oddate podpis. Hkrati pa vas lepo prosimo, da povezavo do peticije posredujete tudi svojim prijateljem ter da jo podpiše čim večje število ljudi. Že v naprej se vam iskreno zahvaljujemo!

Več o življenju in delu slepih in slabovidnih pa si lahko ogledate v spodnjih posnetkih:

Deli članek