Novi turistični boni bodo zaživeli tudi v praksi. Odrasle osebe bodo prejele 100 €, mladoletne osebe pa 50 €. Boni bodo unovčljivi na področju turizma, gostinstva, športa in kulture. Veljavnost bonov bo do konca letošnjega leta z možnostjo podaljšanja za največ do 6 mesecev (odvisno od epidemioloških razmer).

Turistični boni

Kako unovčiti novi turistični bon?

Postopek je zelo podoben kot pri lanskoletnih bonih. Stranka bo ob naročilu storitve izpolnila obrazec in ponudniku predala osebni dokument. Ponudnik bo preko sistema finančne uprave rezerviral ustrezno vrednost bona, ko bo stranka izkoristila storitev, pa bo Finančna uprava Republike Slovenije ponudniku povrnila sredstva.

Seznam dejavnosti (SKD), kjer lahko unovčite turistični bon pa je sledeč:
03.120 Sladkovodno ribištvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
49.392 Obratovanje žičnic
55 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje, Dejavnost avtokampov, taborov in Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56) / Dejavnost restavracij in druga strežba jedi, Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi, Strežba pijač
59.140 Kinematografska dejavnost
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.120 Dejavnosti športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Za unovčitev turističnega bona, mora ponudnik eno izmed zgornjih dejavnosti ponujati kot glavno dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti.

Podobno kot lani se bodo boni lahko prenašali med bližnjimi družinskimi člani v ravni vrsti do drugega kolena (torej stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Kombinacija letošnjega in lanskoletnega turističnega bona je možna. Pri tem pa je pomembno poudariti, da se lanskoletni bon lahko izkoristi – tako kot do sedaj – za prenočišče in zajtrk.

Deli članek