S 1. Julijem Pošta Slovenije uvaja dve hitrosti pošiljanja pošiljk v notranjem prometu. Pisemske pošiljke bodo po novem ločevali na prednostne in neprednostne, omenjena sprememba pa bo veljala za standardno pismo, navadno pismo, dopisnico, priporočeno pismo, vrednostno pismo ter pošiljke za slepe in slabovidne.

Oseba s paketom
(Slika je simbolična)

Cena standardnega pisma, ki bo poslano prednostno, bo znašala 0,67 €, za neprednostno pismo pa bo cena 0,62 €. Pri prednostnem pošiljanju bo prenos (dostava) izveden v roku enega dneva, pri neprednostnem pa v roku treh dni.

Za priporočeno prednostno pismo do 20 g, bo potrebno odšteti 2,05 €, za priporočeno neprednostno pismo pa bo cena 1,95 €. Roka za prenos pošiljk ostajata enaka.

Kot razlog za omenjeno spremembo so na Pošti Slovenije zapisali:

“V zadnjem času se vse več evropskih držav odloča za uvedbo ločevanja pisem na prednostna in neprednostna. Razlog je upadanje količin pisemskih pošiljk zaradi velikega porasta elektronske komunikacije (e-substitucija) in spremenjenih navad uporabnikov. V takšnih okoliščinah vzdrževanje sistema za prenos pisem kot izključno prednostnih pisem z visokimi ciljnimi vrednostmi predpisanih rokov prenosa ni optimalno. Uvedba pisem dveh hitrosti prenosa pomeni za izvajalca univerzalne poštne storitve možnost, da optimalneje organizira delovne procese v posameznih fazah prenosa. Tudi Pošti Slovenije bo na ta način omogočena večja fleksibilnost in optimizacija poslovnih procesov pri prilaganju poslovanja postopnim spremembam na trgu ter posledično večja vzdržnost izvajanja univerzalne poštne storitve.

V evropskih državah obstajajo različne prakse glede kakovosti prenosa pošiljk korespondence. Sedanja ureditev tega področja, kjer se vse pošiljke korespondence obravnavajo kot prednostne pošiljke z visokim standardom kakovosti prenosa, je zelo redka in se tudi v Sloveniji ukinja s 1. julijem 2021. Kljub spremembi ostaja predpisana kakovost prenosa pisemskih pošiljk v Sloveniji med najvišjimi v Evropi.”

Deli članek